საბანერო რეკლამა CPM (1 000 ჩვენება) - 0.255$ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე
B1 320 X 125 4.5 სურათი
B2 320 X 125 4 სურათი
B3 320 X 125 3.5 სურათი
B4 320 X 125 3 სურათი
B5 320 X 125 3 სურათი
B6 320 X 125 2.5 სურათი
H1290 X 125 5 სურათი
საიტის წინმსწრები 341 X 652 5.5 სურათი
სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6 სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 700 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკური რეკლამის შემთხვევაში არ ვრცელდება ფასდაკლება **პოლიტიკური რეკლამის კოეფიციენტი არის 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07